Personeelsaankopen

NIEUW: Personeel aankopen assortimentsartikelen nu via Afas

De Sator Groep biedt jou als medewerker de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijzen assortimentsartikelen aan te schaffen binnen de daarvoor geldende fiscale richtlijnen. Op jaarbasis mag de totale korting het bedrag van €500,- niet overstijgen.

Om gebruik te kunnen maken van de korting op assortimentsartikelen dien je via Afas Insite een personeelsbestelling te doen. Via deze weg wordt tevens bijgehouden hoeveel korting je hebt ontvangen. Het is niet mogelijk om lokaal personeelsaankopen te doen.

NB:

  • Prijzen van assortimentsartikelen kunnen sterk fluctueren en zijn afhankelijk van diverse factoren.
  • Mocht je elders aantoonbaar goedkoper uit kunnen zijn, dan kan je dit melden bij het verkooppunt,waarna je de fiscaal toegestane korting ontvangt over de waarde van het betreffende assortimentsartikel in het vrije economische verkeer.
  • De verzendkosten voor jou zijn gelijk aan de verzendkosten voor de consument.