Wat is de ideale druk van een zandfilterpomp?


Stefan
Zwembad specialist

In het kort

Op de Intex zandfilterpomp zit een drukmeter die aangeeft hoe hoog of laag de druk is. Hoeveel druk een zandfilter nodig heeft voor een goede doorstroming, hangt af van meerdere factoren. Van belang zijn onder andere het filtermedium, de inhoud van het zwembad en hoeveelheid vuil in het medium en in het zwemwater. Een te hoge druk kan op de lange termijn leiden tot een defecte pomp en het gevolg van een te lage druk is dat de pomp niet werkt. 


Hoge druk zandfilter

Een (te) hoge druk resulteert in een slechte doorstroming van het water in jouw zwembad. Staat de wijzer van de drukmeter in de rode of gele zone? Grote kans dat de zandfilter vol zit met achtergebleven vuil. Tijd om een backwash uit te voeren dus! Met de standen 'Backwash' (terugspoelen) en 'Rinse' (wegspoelen) op de 6-wegkraan van de zandfilterpomp spoel je het vuil uit de filter en voer je dit af naar het riool. Zet de pomp altijd uit voordat je van stand overschakelt. Na het backwash-programma kun je via de drukmeter controleren of de druk lager is geworden; de wijzer beweegt langzaam naar de groene zone. Dit is de ideale druk. 

Een hoge druk in de zandfilter kan ook ontstaan door zwembad accessoires. Stel dat het zoutwatersysteem of de warmtepomp boven het waterniveau staat, dan kan dit resulteren in moeilijkheden voor de zandfilterpomp. De Intex zandfilterpomp kan het zwemwater niet omhoog pompen waardoor een steeds hogere druk ontstaat. Controleer daarnaast of de accessoires goed zijn aangesloten. Lucht in de aansluiting is een derde, mogelijke oorzaak van hoge druk. 

Lage druk zandfilter

In principe zorgt een lage druk in de zandfilter voor goede filtering en doorstroming van het zwemwater via de pomp en weer naar het zwembad. Te lage druk is echter niet goed. De pomp kan dan niet zijn werk doen. Om te lage druk te voorkomen, is het van belang dat de pomp zelf niet boven het waterniveau staat. Zowel de accessoires als pomp dienen voor de ideale druk dus gelijk aan of onder het waterniveau te staan. Bovendien mag er absoluut geen lucht in de slangen of zandfilterpomp zitten. Heb je het gevoel dat er wel lucht in het systeem zit? Zet de pomp dan even uit en beweeg de slangen op en neer zodat de lucht kan ontstnappen. Hierna zou de druk weer moeten herstellen.

 


Mogelijk ook interessant