Win jouw aankoopbedrag terug

Actievoorwaarden

 1. Door deelname verklaar je dat je akkoord gaat met de inhoud van de actievoorwaarden van Heuts.
 2. Door deelname ga je ermee akkoord dat jouw ingezonden of getagde foto wordt gedeeld op de Heuts kanalen (Facebook, Instagram, Heuts.nl)
 3. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Heuts georganiseerde actie in ons Heuts magazine.
 4. De actie is geldig van 01-04-2024 tot en met 01-10-2024.
 5. De prijs van de actie betreft het aankoopbedrag van je gekochte artikel bij Heuts, die op je ingezonden foto tevens te zien is.
 6. De winnaar wordt bekend gemaakt door Heuts aan de hand van uniekheid en kwaliteit.
 7. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via e-mail.
 8. De winnaar dient binnen een week na bekendmaking te reageren om de prijs te accepteren.
 9. Deelname en de prijs in ontvangst nemen is alleen mogelijk als wij de juiste gegevens van je ontvangen hebben. Voor deelname en meedingen naar prijs hebben wij de volgende
 10. gegevens nodig: Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 11. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen alleen meedoen en de prijs in ontvangst nemen toestemming van hun ouders/verzorgers/vertegenwoordigers.
 12. Wanneer Heuts van mening is dat een deelnemer de deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, of op enig andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld, behoudt zij zich het recht om de betreffende deelnemer uit te sluiten van de winactie.
 13. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, niet bedoeld voor verkoop en niet overdraagbaar.
 14. Heuts kan de actie te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie stopzetten of de actievoorwaarden tussentijds wijzigen.
 15. Hulppersonen en/of derden door Heuts zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotieactie.
 16. Voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen, druk-, zet- en spelfouten.
 17. Bij klachten met betrekking tot deze actie, kun je je wenden tot onze klantenservice. Neem binnen 10 werkdagen nadat klacht is ontstaan contact op onder vermelding van ‘klacht winactie heuts magazine 2024’.
 18. Uitgesloten van deze actie zijn de medewerkers van LKQ Fource en diens gelieerde organisaties.