Actievoorwaarden

najaarsbarbecuenajaarsbarbecue

1. Organisator

De organisator van de sweepstake is:

Heuts (Fource Automotive B.V.)

De Koumen 38-40

6433 KD Heerlen Nederland

2. Deelnamekandidaten

Alle personen ouder dan 18 jaar die in Nederland wonen, komen in aanmerking om deel te nemen aan de cadeaubon. Werknemers van de organisator en/of werknemers van bedrijven gelieerd aan de organisator zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname

Om deel te nemen, moet u uw  e-mailadres invoeren in het daarvoor bestemde inschrijvingsvak voor de nieuwsbrief, dat u op deze pagina vindt: www.heuts.nl/win-shoptegoed. Eén winnaar zal worden geselecteerd bij het sluiten van de wedstrijd, en zal op de hoogte worden gebracht op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het inschrijven.

4. Winnen

U maakt kans op een cadeaubon t.w.v. €500,00 te gebruiken op heuts.nl. Contante betalingen, omruilingen of het overdragen van winsten aan een derde partij zijn ten strengste verboden. 

5. Promotieperiode

De promotieperiode loopt van 10-06-2022 t/m 01-08-2022.

6. Het selecteren van de winnaar

De winnaar wordt binnen een maand na de sluiting van de wedstrijd geselecteerd (uiterlijk op 01-09-2022).

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid of juistheid van de doorgegeven deelnemersgegevens. Indien de verstrekte contactgegevens onjuist zijn, is de organisator op geen enkele wijze verplicht de juiste adressen te achterhalen. Eventuele nadelen die voortvloeien uit onjuiste contactgegevens zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Indien de winnaar niet binnen 2 weken na ontvangst van een e-mail reageert, zal een andere winnaar worden gekozen.

Bij eventuele geschillen over de identiteit van de geregistreerde deelnemer, wordt de houder van de account van het e-mailadres dat bij de registratie werd gebruikt, geacht de deelnemer te zijn. De rechtmatige accounthouder is een persoon die is toegewezen door een internetprovider, onlinedienst of persoon die verantwoordelijk is voor de toewijzing van e-mailadressen bij de organisatie achter de domeinnaam van het opgegeven adres. De potentiële winnaar moet, indien van toepassing, ook bewijzen dat hij of zij inderdaad de rechtmatige accounthouder is.

Er is geen recht op beroep.

7. Diskwalificatie

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die op enige wijze het deelnameproces of de sweepstake zelf manipuleren of proberen te manipuleren, in het bijzonder in alle gevallen van hackersfraude, of die de hierin gestelde deelnamevoorwaarden overtreden.

8. Uitsluiting van garantie / voortijdige beëindiging

De organisator geeft uitdrukkelijk aan dat de beschikbaarheid en/of werking van de sweepstake niet gegarandeerd kan worden. De sweepstake kan wegens verzachtende omstandigheden worden beëindigd of verwijderd zonder dat hier enige aanspraak van de deelnemer jegens de organisator uit voortvloeit. Beëindiging kan noodzakelijk zijn als gevolg van technische problemen, regelwijzigingen of beslissingen van platforms zoals Facebook, Instagram of Twitter.

9. Gegevensbescherming / rechten van de deelnemer:

De organisator is de gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt tijdens de sweepstake.

De organisator zal zich houden aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming zoals gewijzigd. Gegevens die aan de organisator worden overgedragen als gevolg van deelname aan de sweepstake zullen door de organisator worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de sweepstake uit te voeren en te verwerken. Bovendien zullen de gegevens alleen worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daarvoor via e-mail uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. In het bijzonder worden gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de loterij.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

10. Toepasselijk recht

Deelname aan deze sweepstake en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen de organisator en de deelnemers inclusief deze deelnamevoorwaarden worden beheerst door het recht van het deelnemende land waarin de deelnemer woonachtig is.